آیین استقبال از نودانشجویان سال 1398

نمایش 4443

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

آیین استقبال از نودانشجویان سال 1398 دانشگاه تهران، شهریور ماه

هشتگ‌ها:

آیین استقبال از نودانشجویان سال 1398 اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط