جلسه 12 - توابع چند متغیره

نمایش 237

عليرضا صديقي

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

معرفی، دامنه، برد، حد و پیوستگی توابع چند متغیره نمایش گرافیکی توابع چند متغیره و منحنی‌های بی‌تفاوتی (هم‌تراز)

هشتگ‌ها: