آموزش متلب

نمایش 360

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

در این بخش با برخی توابع پرکاربرد در متلب آشنای می شویم

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمایش سرزمین متلب

ویدیوهای مرتبط