نصب ورد پرس

نمایش 19

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

در این ویدئو نحو نصب ورد پرس توضیح داده می شود.

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی GIS دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط