دیدار و گفتگو با دکتر نور ا... کسایی، عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

نمایش 54

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 4 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

دیدار و گفتگو با دکتر نور ا... کسایی، عضو هیات علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دوم آبان 1379

هشتگ‌ها:

گفتگو اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط