سخنرانی دکتر ضیاء موحد با موضوع منطق قدیم و منطق جدید

نمایش 137

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی دکتر ضیاء موحد با موضوع منطق قدیم و منطق جدید، 16 اردیبهشت 1380

هشتگ‌ها:

سخنرانی منطق اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط