جلسه با راهبران دفاع الکترونیکی دانشکده ها - قسمت دو از پنج - مراحل درخواست دانشجو و فرآیند در سامانه آموزش

نمایش 224

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

کارگاه آشنایی راهبران دفاع الکترونیکی دانشکده ها - سه شنبه 2 اردیبهشت 99

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی پایان نامه رساله دفاع الکترونیکی

ویدیوهای مرتبط
1:0
605 بازید   1 سال پیش