جلسه 16 مکانیک آماری پیشرفته 1399

نمایش 81

کانال علی مقاری

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

آماری پیشرفته

ویدیوهای مرتبط
1:50:18
229 بازید   4 ماه پیش
5:11
77 بازید   2 ماه پیش