جلسه 04 - ماتریس و دترمینان

نمایش 19

عليرضا صديقي

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تعریف دترمینان، نحوه محاسبه، روش ساروس

هشتگ‌ها: