جلسه 06 - تابع: تعریف، دامنه و برد

نمایش 243

عليرضا صديقي

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

تعریف تابع، دامنه، برد و توابع پوشا

هشتگ‌ها: