آشنايي با دفتر تعالي سازماني مركز فناوري هاي ديجيتال دانشگاه تهران

نمایش 1081

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

از سلسله ويدئوهاي معرفي واحدهاي مركز فناوري هاي ديجيتال دانشگاه تهران، آقاي مهندس پرماه در 13 مرداد 1399 ضمن ارائه مطالبي در خصوص تاريخ تشكيل اين دفتر و وظايف محوله ، اقدام به معرفي كارشناسان مي نمايند. هر يك از كارشناسان نيز ضمن معرفي خود در خصوص وظايف ، مسئوليتها و پروزه هاي در دست مطالبي بيان مي دارند.

هشتگ‌ها:

تعالي سازماني فناوري هاي ديجيتال مدرييت پروژه سامانه امور منابع انساني برنامه ريزي و بودجه شوراي حكمراني مركز يادگيري شيرپوينت فرآيند

ویدیوهای مرتبط