جلسه 17 - ژاکوبین

نمایش 313

عليرضا صديقي

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

ماتریس و دترمینان ژاکوبین، مشتق توابع مرکب و ضمنی

هشتگ‌ها: