سخنرانی دکتر ایرانمنش، کاربرد ریاضیات نوین در هنرهای تجسمی

نمایش 1170

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی دکتر ایرانمنش، کاربرد ریاضیات نوین در هنرهای تجسمی

هشتگ‌ها:

سخنرانی ریاضیات هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویدیوهای مرتبط