سخنرانی دکتر ایرانمنش، کاربرد ریاضیات نوین در هنرهای تجسمی

نمایش 122

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی دکتر ایرانمنش، کاربرد ریاضیات نوین در هنرهای تجسمی

هشتگ‌ها:

سخنرانی ریاضیات هنرهای تجسمی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

ویدیوهای مرتبط