شناسایی خدمات، تدوین کاتالوگ خدمات و بروزرسانی و بهبود مستمر آن

نمایش 533

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

اولین گام در راستای بهبود، شناخت وضع موجود است. شناخت خدمات و فرایندهای موجود از بهترین و لازم ترین شناخت هاست. این کارگاه با هدف آشنایی با مفهوم خدمت و روش های شناسایی و مستندسازی خدمات طراحی شده ...

هشتگ‌ها:

جشنواره دیجیتال کاتالوگ خدمات

ویدیوهای مرتبط