جلسه 01 - نظریه مجموعه‌ها

نمایش 52

عليرضا صديقي

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

ریاضی

توضیحات:

مروری بر مفاهیم کلی در مجموعه‌ها، مجموعه اعداد حقیقی

هشتگ‌ها: