مرحله 11-1 - مثال پایتون (بدون قرار دادن فایل های داده ها و برنامه در container-image: روش توصیه شده)

نمایش 87

سید مرتضی امینی

منتشر شده 8 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

در این مرحله ساخت Dockerfile برای یک برنامه پایتون شرح داده می شود. در این ویدئو به روش توصیه شده عمل می کنیم که در آن فایل داده ها و فایل برنامه اصلی را در docker image کپی نمی کنیم تا بتوانیم در سعی و خطاهای مختلف برنامه بدون نیاز به ساخت مجدد image برنامه را تغییر داده و مجدد اجرا کنیم.

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط