درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- واکنش های شیمیایی در جوشکاری- واکنش شیمیایی سرباره و فلز جوش- قسمت دوم

نمایش 75

akbarimusavi

منتشر شده 12 ماه پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- درس کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری- درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- از فایل welding metallurgy04- قسمتدوم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط