ویدئوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

نمایش 135

tto.ece

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

ویدیوهای مرتبط
6:59
329 بازید   12 ماه پیش
1:0
375 بازید   1 سال پیش
15:25
296 بازید   12 ماه پیش