آیین استقبال از نودانشجویان سال 1397 دانشگاه تهران - قسمت دوم

نمایش 49

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

آیین استقبال از نودانشجویان سال 1397 دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

آیین استقبال از نودانشجویان سال 1397 اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط