اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد DSC و TGA

نمایش 44

IBB

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا ،اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد DSC و TGA

هشتگ‌ها:

IBB دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا اولین دوره آموزشی اصول و کاربرد DSC و TGA

ویدیوهای مرتبط