اولین دوره آموزشی طراحی محاسباتی داروی

نمایش 111

IBB

منتشر شده 4 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

اولین دوره آموزشی طراحی محاسباتی داروی(دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB)

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط