مقابله با اهمال کاری - درسنامه پنجم

نمایش 320

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

مرکز مشاوره دانشگاه تهران

توضیحات:

مقابله با اهمال کاری - درسنامه پنجم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط