جلسه یازدهم استاتیک رشته صنایع قسمت اول

نمایش 142

hassan.hadizade

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

مهندسی صنایع

توضیحات:

رسم نمودار نیرو و برش

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
1:0
905 بازید   12 ماه پیش
1:0
617 بازید   12 ماه پیش
1:0
645 بازید   12 ماه پیش
1:0
475 بازید   12 ماه پیش
1:0
320 بازید   11 ماه پیش
1:0
440 بازید   11 ماه پیش
1:0
582 بازید   11 ماه پیش
1:0
528 بازید   11 ماه پیش
1:0
395 بازید   11 ماه پیش
1:0
415 بازید   11 ماه پیش
1:0
404 بازید   11 ماه پیش