اولین همایش قرآن و روانشناسی - روز اول

نمایش 690

مدیریت دیجیتالی ارتباطات و مستندات (مداوم) دانشگاه تهران

منتشر شده 11 ماه پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی | 22 الی 24 تیر ماه 1399

هشتگ‌ها:

قرآن روانشناسی همایش