سلسله وبینارهای از ایده تا عمل- ایده یابی و شناسایی فرصت

نمایش 552

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سلسله وبینارهای از ایده تا عمل- ایده یابی و شناسایی فرصت، مدرس: دکتر مرضیه بختیاری، دوم خرداد 1400

هشتگ‌ها:

ایده تا عمل کسب و کار کارآفرینی معاونت فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط