درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- واکنش های شیمیایی در جوشکاری- واکنش شیمیایی سرباره و فلز جوش- قسمت چهارم

نمایش 89

akbarimusavi

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

دانشکده متالورژی و مواد پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران- درس کارشناسی ارشد گرایش جوشکاری- درس متالورژی پیشرفته جوشکاری- از فایل welding metallurgy04- قسمت چهارم

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط