نحوه بررسی مدارک الکترونیکی داوطلبین پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلی - ویژه مدیران گروه پردیس کیش

نمایش 1269

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

نحوه بررسی مدارک الکترونیکی داوطلبین پذیرش در مقاطع مختلف تحصیلی - ویژه مدیران گروه پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات پذیرش سامانه جامع آموزش بررسی الکترونیکی مدارک

ویدیوهای مرتبط