طراحی آزمایشگاه میکرو کنترلر الکترونیکی و از دور

نمایش 234

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

این مقاله برای همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاه ها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19 ارسال شد و پذیرفته شد. فایل ارائه در همایش لازم بود 8 دقیقه باشد. اما نسخه کامل در اینجا بارگذاری شده است. آدرس همایش: http://elearningcovid19.kntu.ac.ir تاریخ همایش 21 تا 23 مرداد

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی دروس عملی طراحی تدریس بلوم آزمایشگاه مجازی آزمایشگاه از دور

ویدیوهای مرتبط
1:0
661 بازید   1 سال پیش