کار با متلب

نمایش 74

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی فازی دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط