جلسه سوم درس شیمی فیزیک پروتئین ها- دکتر موسوی موحدی

نمایش 358

IBB

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

بیوفیزیک

توضیحات:

درس بیوشیمی فیزیک - دکتر موسوی‌موحدی

هشتگ‌ها:

بیوفیزیک شیمی فیزیک پروتئینها موسوی موحدی شیمی فیزیک IBB

ویدیوهای مرتبط