جلسه پنجم مکانیک کوانتومی پیشرفته

نمایش 136

کانال علی مقاری

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

کوانتوم پیشرفته

ویدیوهای مرتبط