کارگاه بازی سازی به مثابه انگیزه بخشی، مشارکت مستمر و ارزیابی پیوسته دانشجویان

نمایش 515

اولین جشنواره دانشگاه تهران دیجیتال

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

جشنواره دیجیتال

توضیحات:

کارگاه بازی سازی به مثابه انگیزه بخشی، مشارکت مستمر و ارزیابی پیوسته دانشجویان

هشتگ‌ها:

جشنواره دیجیتال ارزیابی

ویدیوهای مرتبط