نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار - نشست پنجم

نمایش 93

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

نشست‌های تخصصی چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار - نشست پنجم - 26 آبان 1400

هشتگ‌ها:

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران دانشگاه اخلاق مدار پیش نشست تخصصی

ویدیوهای مرتبط