معرفي سامانه آموزش دانشگاه تهران

نمایش 835

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

در اين ويدئو خانم صالحي ضمن معرفي ساختار، همكاران و شركتهاي همكار مرتبط با سامانه هاي آموزشي، وظايف زيرسامانه هاي سامانه آموزش شامل آموزش و پذيرش ، حين تحصيل ، دانش آموختگان و اساتيد را تشريح مي كند. در ادامه مطالبي در خصوص چهار وب سرويس مرتبط با سامانه آموزش كه وظيفه انتقال داده به واحدهاي مختلف تحت وب را بر عهده دارند بيان مي كند.

هشتگ‌ها:

سامانه آموزش وب سرويس زيرسامانه

ویدیوهای مرتبط