سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع نظریه آشوب در زبان شناسی با حضور خانم دکتر آزیتا افراشی

نمایش 2379

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

سخنرانی و پرسش و پاسخ با موضوع نظریه آشوب در زبان شناسی با حضور خانم دکتر آزیتا افراشی

هشتگ‌ها:

سخنرانی زبان شناسی اداره کل فرهنگی و اجتماعی

ویدیوهای مرتبط