هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR

نمایش 98

IBB

منتشر شده 2 ماه پیش
دسته‌بندی:

بیوشیمی

توضیحات:

هفتمین دوره آموزشی اصول و کاربرد اسپکترومتری NMR (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB)

هشتگ‌ها:

کارگاه workshop IBBworkshop (دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB) دوره های آموزشی مجازی تجهیزات با فناوری بالا IBB آزمایشگاه مرکزی clab

ویدیوهای مرتبط