محدودیت های منابع سامانه پردازش موازی برای کاربران، نحوه مدیریت منابع و اجرای هم زمان چند برنامه به صورت job های موازی و به صورت background

نمایش 49

سید مرتضی امینی

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

راهنماها

توضیحات:

در این ویدئو با محدودیت های منابع سامانه پردازش موازی برای کاربران، علت این محدودیت ها و نحوه مدیریت منابع از طرف کاربران و همچنین نحوه اجرای موازی چند job، و اجرای چند برنامه در یک job آشنا می شوید.

هشتگ‌ها:

#سامانه_پردازش_موازی #بستر_محاسباتی

ویدیوهای مرتبط