اشتراک گذاری لینک ویدئو ضبط شده از سامانه یادگیری الکترونیکی پردیس کیش به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران - ویژه اساتید مدعو

نمایش 1074

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

اشتراک گذاری لینک ویدئو ضبط شده از سامانه یادگیری الکترونیکی پردیس کیش به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران BBB to elearn.ut.ac.ir

هشتگ‌ها:

پردیس کیش واحد فناوری اطلاعات Adobe Connect E-Learning BigBlueButton elearn.ut.ac.ir

ویدیوهای مرتبط
1:0
1027 بازید   3 سال پیش