درس ژئوشیمی اکتشافی مقطع کارشناسی رشته مهندسی معدن (مبحث محاسبه شاخص منطقه بندی)

نمایش 1062

gjkohan

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

معدن و متالوژی

توضیحات:

این ویدئو مربوط به مقطع کارشناسی رشته مهندسی معدن درس ژئوشیمی اکتشافی است.

هشتگ‌ها:

ژئوشیمی

ویدیوهای مرتبط