ارائه فصل 8 - مدیریت کیفیت پروژه - گروه 1

نمایش 41

sadri.parsa

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
6:59
278 بازید   10 ماه پیش
1:0
325 بازید   12 ماه پیش
15:25
234 بازید   10 ماه پیش