ارائه فصل 8 - مدیریت کیفیت پروژه - گروه 1

نمایش 66

sadri.parsa

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

برق و کامپیوتر

توضیحات:

هشتگ‌ها:

ویدیوهای مرتبط
6:59
359 بازید   1 سال پیش
1:0
409 بازید   1 سال پیش
15:25
321 بازید   1 سال پیش