اخلاق حرفه‌ای چیست؟

نمایش 77

چند رسانه ای اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

منتشر شده 5 ماه پیش
دسته‌بندی:

فرهنگی و اجتماعی

توضیحات:

اخلاق حرفه ای، دکتر احد فرامرز قراملکی

هشتگ‌ها:

اخلاق حرفه ای

ویدیوهای مرتبط