کارگاه راهکارهای مدیریت لجبازی کودکان - مرکز مشاوره پردیس بین المللی کیش

نمایش 532

سینا سیاردوست (پردیس کیش)

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات:

کارگاه راهکارهای مدیریت لجبازی کودکان - مرکز مشاوره پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

هشتگ‌ها:

پردیس کیش مرکز مشاوره مرکز آموزش الکترونیکی پردیس کیش راهکار مدیریت لجبازی

ویدیوهای مرتبط