كشف اسرار تاثير آموزش الكترونيكي بر آموزش - July 2020

نمایش 121

رسانه های مرکز فناوریهای دیجیتالی

منتشر شده 10 ماه پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

در اين ويدئو Kevin Yates هر آنچه يك علاقمند به يادگيري الكترونيكي (L&D) و ارزيابي اثرگذاري L&D بر عملكرد و تحقق اهداف سازمان بايد بداند در قالب كشفيات يك گارآگاه معرفي مي كند (كارآگاه L&D) كارآگاه بدنبال كشف راز واقعیت هایی در خصوص تأثیر يادگيري الكترونيكي بر آموزش است. اين كارآگاه بدنبال آن است كه آیا مدارکی در مورد تأثیر یادگیری بر رفتار ، عملکرد و اعمال وجود دارد؟ آیا سرنخهایی وجود دارد که ارتباط بین آموزش ، یادگیری ، عملکرد و اهداف تجاری را نشان دهد؟ او بايد اولويتها، انگيزه، پارامترهايي كه در يادگيري الكترونيكي موثر هستند را پيدا كرده و تاثير آن را بر كسب و كار نشان دهد تا بتواند تاثير آنها و نرم افزارهاي يادگيري بر ميزان عملكرد كسب و كار و دست يابي به اهداف سازماني را ارزيابي كند.

هشتگ‌ها:

يادگيري الكترونيكي آموزش رفتار عملكرد كسب وكار تجارت اولويت انگيزه شواهد سرنخ اهداف سازماني

ویدیوهای مرتبط
1:0
661 بازید   1 سال پیش