فنون تصمیم گیری چندمعیاره2-آقای دکتر فرهودی

نمایش 101

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 1 سال پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

روش و مراحل تصمیم گیری

هشتگ‌ها:

دکتر فرهودی MCDM فنون تصمیم

ویدیوهای مرتبط