مقاومت مصالح 2-مروری بر مفاهیم اولیه مقاومت مصالح

نمایش 202

Maryam Mahnama

منتشر شده 7 ماه پیش
دسته‌بندی:

مکانیک

توضیحات:

این ویدئو شامل مفاهیم اولیه درس و جهت معرفی سیلابس مقاومت مصالح 2 تهیه شده است.

هشتگ‌ها:

مقاومت مصالح 2 تنش کرنش مفاهیم پایه