نقشه کلان اولیه از دانشگاه دیجیتال دانشگاه تهران

نمایش 1369

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 3 سال پیش
دسته‌بندی:

تحول دیجیتال

توضیحات:

ارائه دکتر فاطمی در جلسه شورای حکمرانی تاریخ 5 مهر 99

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی تحول دیجیتال فناوری اطلاعات دانشگاه دیجیال مرکز فناوریهای دیجیتالی

ویدیوهای مرتبط