رصد و بررسی نحوه فعالیت دانش پذیر در درس توسط سامانه مدیریت یادگیری

نمایش 1192

دکتر سید امید فاطمی

منتشر شده 2 سال پیش
دسته‌بندی:

یادگیری‌الکترونیکی

توضیحات:

کلیه فعالیتهای دانش پذیران در سامانه ثبت می شود. استاد با استفاده از سامانه قبل از رسیدن به پایان دوره و در حین دوره به طور مداوم می توانید فعالیت دانش پذیر را رصد کند. در این فیلم که قسمتی از فیلم کاملتر از دوره رصد و ارزیابی می باشد به امکانات سامانه از قبیل لاگ، گزارش فعالیت، مشارکت در درس، تکمیل فعالیتها، آمار و میزان وقت گذاری اشاره شده است.

هشتگ‌ها:

یادگیری الکترونیکی ارزیابی رصد لاگ گزارش فعالیت مشارکت در درس تکمیل فعالیتها آمار elearning assessment logs activity completion statistics

ویدیوهای مرتبط
1:0
1102 بازید   3 سال پیش