جلسه ششم مکانیک کوانتومی پیشرفته

نمایش 205

کانال علی مقاری

منتشر شده 3 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

کوانتوم پیشرفته

ویدیوهای مرتبط
1:50:18
229 بازید   4 ماه پیش
5:11
77 بازید   2 ماه پیش