روش ویکور 99

نمایش 162

دروس دکتر فرجی در دوران کرونا

منتشر شده 6 ماه پیش
دسته‌بندی:

جغرافیا

توضیحات:

در این ویدئو روش ویکور تئوری و روش شناسی و نحوه محاسبات آن بیان شده است

هشتگ‌ها:

دکتر فرجی آمار دانشکده جغرافیا

ویدیوهای مرتبط