جلسه اول مکانیک کوانتومی پیشرفته

نمایش 2487

کانال علی مقاری

منتشر شده 9 ماه پیش
دسته‌بندی:

فیزیک

توضیحات:

هشتگ‌ها:

کوانتوم پیشرفته

ویدیوهای مرتبط